ข่าวประกาศ

ลำดับที่ 9
หัวข้อ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
ลำดับที่ 8
หัวข้อ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
ลำดับที่ 7
หัวข้อ : คำถามที่พบบ่อย FAQ
ลำดับที่ 6
หัวข้อ : H code
ลำดับที่ 5
หัวข้อ : การจำแนกประเภทการจัดเก็บ
ลำดับที่ 4
หัวข้อ : ชื่อสารเคมีและตัวอย่างผลการจำแนก ประเภทโรงงาน 50(4)
ลำดับที่ 3
หัวข้อ : ชื่อสารเคมีและตัวอย่างผลการจำแนก ประเภทโรงงาน 43(1)(2)
ลำดับที่ 2
หัวข้อ : ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูล
ลำดับที่ 1
หัวข้อ : เอกสารการอบรมกฎหมายและระบบการรายงานข้อมูลสารเคมีอันตราย